Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

   2017  2016  2015
Premie-inkomen      
Schadeverzekeringen Zaakschade  39.579 
 35.667 32.542 
Schadeverzekeringen Inkomen  11.718   10.582 
9.933  
Totaal premie-inkomen 51.297 
 46.249  42.475  
Zakelijke premie  59%
 56% 56%
Particuliere premie
41%
 44%  44%
Technisch resultaat
4.768   2.445 
1.034 
Technische voorzieningen
28.343 
26.530 
21.855 
Aantal medewerkers (FTE/ultimo)
37 
35 31