Kaasboerderij Schellach in Middelburg

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Waarom de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

De Verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening geeft u financiële zekerheid bij loondoorbetaling. En biedt u een effectieve aanpak om ziekteverzuim te voorkomen. Evenals persoonlijke begeleiding bij re-integratie van zieke werknemers.

Ziekteverzuim vraagt veel van u als ondernemer. U moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. De begeleiding van zieke medewerkers kost u veel tijd en geld. U kunt hier wel wat hulp bij gebruiken. De Zeeuwse zorgt voor een persoonlijk aanspreekpunt en adequate begeleiding, in samenwerking met een arbodienst.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Effectief verzuim voorkomen
 • particulier-vinkje
  Voldoet aan eisen Wet verbetering poortwachter
 • particulier-vinkje
  Inclusief juridische hulp

Voor wie is de Verzuimverzekering?

 • specialist
  Werkgevers
 • search
  In het MKB

Wat is verzekerd bij de Verzuimverzekering?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u het loon tot maximaal 2 jaar door. Kiest u voor de Verzuimverzekering? Dan krijgt u een uitkering voor het loon dat u moet doorbetalen.

Uiteraard wilt u graag ziekteverzuim voorkomen. Ook daar krijgt u hulp bij. Als u kiest voor de Verzuimverzekering met arbodienstverlening beschikt u over gegarandeerde budgetten om verzuim te voorkomen. Heeft u een geschil met een zieke werknemer over het ziekteverzuim of over de re-integratie? Dan zorgen we voor professionele juridische ondersteuning.

Met de Verzuimverzekering met arbodienstverlening heeft u Poortwachtergarantie. Zegt het UWV dat u zich niet voldoende heeft ingezet om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen? Dan kunt u een sanctie krijgen. U moet bijvoorbeeld langer loon doorbetalen. Volgt u al onze aanwijzingen op? En krijgt u toch een sanctie? Dan vergoeden wij die.

In de Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Dekking op maat

Wat u verzekert kiest u zelf. U kiest de leeftijd tot wanneer u uw werknemers verzekert. Is dat tot AOW-leeftijd of tot 70 jaar? En wilt u oproepkrachten ook meeverzekeren? U heeft zelf de keuze. Wij werken samen met twee arbodiensten die u helpen bij preventie en re-integratie. U kiest met welke u wilt samenwerken. Uiteraard geeft uw adviseur u graag een persoonlijk advies, afgestemd op uw situatie, wensen en budget.
Bekijk het Arboaanbod

Persoonlijke begeleiding

Wij helpen u om ziekteverzuim te voorkomen. De VerzuimCoach bij De Zeeuwse is uw vaste aanspreekpunt waar u terecht kunt voor advies bij preventie en re-integratie. Hij regelt ook de inzet van uw preventie- en re-integratiebudget.

Ook bij de arbodienst heeft u een vaste contactpersoon. Zij geven preventieadvies en helpen uw zieke medewerkers met werkhervatting. Daarnaast zorgt de arbodienst ervoor dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Wij controleren regelmatig de kwaliteit van de arbodiensten, zodat u kunt blijven rekenen op een goede begeleiding.

Heeft u een geschil met uw zieke medewerker over zijn verzuim en/of re-integratie? Dan regelt uw VerzuimCoach kosteloze rechtsbijstand.

Voordelen complete oplossing inclusief arbodienstverlening

 • U meldt uw medewerker slechts eenmaal online ziek. De Zeeuwse én de arbodienst zijn dan direct beiden op de hoogte.
 • U ontvangt budgetten voor preventie en re-integratie:
      - € 500,- per werknemer die de kans loopt ziek te worden;
      - € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie;

      - verdubbeling van budgetten als u ook kiest voor onze WGA- eigenrisicoverzekering of een van onze collectieve WIA-verzekeringen.
 • U voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Ontvangt u toch een boete? Dan vergoeden wij die voor u.

Bovenstaande voordelen gelden niet als u zelf een arbodienst kiest. Dan bepalen we op basis van kosten en baten of we meebetalen aan preventie en re-integratie. En zo ja, hoeveel.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking:

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is voordat de verzekering ingaat. Had u elders al een Verzuimverzekering? Dan dekt die dit risico waarschijnlijk.
 • Het sociale verzekeringsloon boven €125.000,- per jaar. Het SV-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Zoals vakantiegeld, dertiende maand en eindejaarsuitkering.

In de Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Eigen risico

Eigen risico

Kiest u voor een eigenrisicoperiode in werkdagen? U bepaalt dan zelf hoeveel dagen uw eigen risico bedraagt. 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. De periode gaat in op de dag van ziekmelding. In deze periode betalen wij u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Deze vorm is vooral geschikt voor mkb-ondernemers.

Heeft u een loonsom van meer dan € 675.000,-? En minimaal 25 werknemers in dienst? Dan is een eigen risico in geld ook mogelijk. De dekking en de voorwaarden veranderen. De gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie vervallen bijvoorbeeld. Informeer hiernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Wat kost het?

Wat kost de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • samenstelling personeelsbestand;
 • uw sector en vestigingsadres;
 • ziekteverzuim van uw werknemers;
 • welke dekking u kiest.

Naast de premie voor de Verzuimverzekering betaalt u ook een tarief voor de arbodienstverlening. Dit betaalt u per werknemer en direct aan de arbodienst.

Combineert u meerdere verzekeringen in het pakket CompleetVerzekerd Mijn Personeel? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de VerzuimCoach en de arbodienst?
De VerzuimCoach is in dienst van De Zeeuwse. De arbodienst is een zelfstandige organisatie. 

De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer. Daarnaast zorgt hij ervoor dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim. Wij werken samen met 2 arbodiensten.

Uw VerzuimCoach  beantwoordt de vragen die u heeft op het gebied van preventie en re-integratie.  En hij regelt rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met de loondoorbetalingsplicht.

Uw VerzuimCoach checkt regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening.
 
Hoe snel ontvang ik de uitkering voor een zieke werknemer?

U meldt uw claim online. Is uw medewerker langer ziek dan de periode die u als eigenrisicotermijn koos? Dan krijgt u vanaf het einde van de eigenrisicotermijn automatisch maandelijks de uitkering.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Wat is verzekerd bij de Verzuimverzekering?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u het loon tot maximaal 2 jaar door. Kiest u voor de Verzuimverzekering? Dan krijgt u een uitkering voor het loon dat u moet doorbetalen.

Uiteraard wilt u graag ziekteverzuim voorkomen. Ook daar krijgt u hulp bij. Als u kiest voor de Verzuimverzekering met arbodienstverlening beschikt u over gegarandeerde budgetten om verzuim te voorkomen. Heeft u een geschil met een zieke werknemer over het ziekteverzuim of over de re-integratie? Dan zorgen we voor professionele juridische ondersteuning.

Met de Verzuimverzekering met arbodienstverlening heeft u Poortwachtergarantie. Zegt het UWV dat u zich niet voldoende heeft ingezet om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen? Dan kunt u een sanctie krijgen. U moet bijvoorbeeld langer loon doorbetalen. Volgt u al onze aanwijzingen op? En krijgt u toch een sanctie? Dan vergoeden wij die.

In de Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Dekking op maat

Wat u verzekert kiest u zelf. U kiest de leeftijd tot wanneer u uw werknemers verzekert. Is dat tot AOW-leeftijd of tot 70 jaar? En wilt u oproepkrachten ook meeverzekeren? U heeft zelf de keuze. Wij werken samen met twee arbodiensten die u helpen bij preventie en re-integratie. U kiest met welke u wilt samenwerken. Uiteraard geeft uw adviseur u graag een persoonlijk advies, afgestemd op uw situatie, wensen en budget.
Bekijk het Arboaanbod

Persoonlijke begeleiding

Wij helpen u om ziekteverzuim te voorkomen. De VerzuimCoach bij De Zeeuwse is uw vaste aanspreekpunt waar u terecht kunt voor advies bij preventie en re-integratie. Hij regelt ook de inzet van uw preventie- en re-integratiebudget.

Ook bij de arbodienst heeft u een vaste contactpersoon. Zij geven preventieadvies en helpen uw zieke medewerkers met werkhervatting. Daarnaast zorgt de arbodienst ervoor dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Wij controleren regelmatig de kwaliteit van de arbodiensten, zodat u kunt blijven rekenen op een goede begeleiding.

Heeft u een geschil met uw zieke medewerker over zijn verzuim en/of re-integratie? Dan regelt uw VerzuimCoach kosteloze rechtsbijstand.

Voordelen complete oplossing inclusief arbodienstverlening

 • U meldt uw medewerker slechts eenmaal online ziek. De Zeeuwse én de arbodienst zijn dan direct beiden op de hoogte.
 • U ontvangt budgetten voor preventie en re-integratie:
      - € 500,- per werknemer die de kans loopt ziek te worden;
      - € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie;

      - verdubbeling van budgetten als u ook kiest voor onze WGA- eigenrisicoverzekering of een van onze collectieve WIA-verzekeringen.
 • U voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Ontvangt u toch een boete? Dan vergoeden wij die voor u.

Bovenstaande voordelen gelden niet als u zelf een arbodienst kiest. Dan bepalen we op basis van kosten en baten of we meebetalen aan preventie en re-integratie. En zo ja, hoeveel.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking:

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is voordat de verzekering ingaat. Had u elders al een Verzuimverzekering? Dan dekt die dit risico waarschijnlijk.
 • Het sociale verzekeringsloon boven €125.000,- per jaar. Het SV-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Zoals vakantiegeld, dertiende maand en eindejaarsuitkering.

In de Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Eigen risico

Eigen risico

Kiest u voor een eigenrisicoperiode in werkdagen? U bepaalt dan zelf hoeveel dagen uw eigen risico bedraagt. 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. De periode gaat in op de dag van ziekmelding. In deze periode betalen wij u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Deze vorm is vooral geschikt voor mkb-ondernemers.

Heeft u een loonsom van meer dan € 675.000,-? En minimaal 25 werknemers in dienst? Dan is een eigen risico in geld ook mogelijk. De dekking en de voorwaarden veranderen. De gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie vervallen bijvoorbeeld. Informeer hiernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Wat kost het?

Wat kost de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • samenstelling personeelsbestand;
 • uw sector en vestigingsadres;
 • ziekteverzuim van uw werknemers;
 • welke dekking u kiest.

Naast de premie voor de Verzuimverzekering betaalt u ook een tarief voor de arbodienstverlening. Dit betaalt u per werknemer en direct aan de arbodienst.

Combineert u meerdere verzekeringen in het pakket CompleetVerzekerd Mijn Personeel? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?