Klachtenregeling

Klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vertel het ons. De Zeeuwse hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.

Heeft u een klacht?

U kunt deze per brief voorleggen aan de directie van De Zeeuwse:

De Zeeuwse
Postbus 50
4330 AB Middelburg

Wanneer hoort u van ons?

Wanneer hoort u van ons?

Als het mogelijk is, lossen wij uw klacht meteen voor u op. Als dat niet direct kan, ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarin leest u wanneer we uw klacht hebben ontvangen, wie uw klacht behandelt en wanneer u uiterlijk onze reactie kunt verwachten.
Wat als u niet tevreden bent?

Wat als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent over de reactie of het standpunt van de directie, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 355 22 48

De uitspraken van het KiFiD zijn adviserend. De Zeeuwse hecht veel waarde aan een uitspraak van het KiFiD en houdt daar zo veel mogelijk rekening mee. Als u geen gebruik wilt maken van onze klachtenprocedure of als u niet tevreden bent over de behandeling of de uitkomst daarvan, kunt u het geschil ook aan een rechter voorleggen.

Kijk voor meer informatie op kifid.nl.